Oriëntatielopen

Oriëntatielopen is een combinatie van lopen en van het zich kunnen concentreren tijdens een activiteit. Met gebruik van een kompas moeten controlepunten zo snel mogelijk gevonden worden. De fascinatie van deze sport bevindt zich in het individueel plannen het vinden van de beste wegkeuze. De controlepunten (posten) zijn gemarkeerd met oranje-witte vlaggetjes (balises) en deze zijn voorzien van controle stations.

In de beginjaren van het oriëntatielopen kregen de deelnemers een stukje papier en daarop moesten ze een teken aanbrengen bij iedere controle station om nadien te tonen aan de controleur. SPORTident heeft een elektronisch punching en identificatiesysteem ontwikkeld en heeft wereldwijd 140.000 atleten die dit systeem gebruiken.


Het gebruik van SPORTident

Het SPORTident systeem voorziet in de behoeften van de oriëntatieloper door zijn eenvoudig timing- en identificatiesysteem bij de controle punten op het terrein. Het SPORTident Systeem is gebaseerd op de SI-Card, een verlengde data geheugen stick waarop de data van de gebruiker en van de SI-stations wordt bewaard.

Bij het klassieke systeem wordt de timing gedaan enkel door punching van de SPORTident Card in de SPORTident Stations bij de controleposten. Goedgekeurd door het IOF kan de timing ook gedaan worden met het contactloze AIR+ timing systeem. De atleet moet enkel passeren bij het station, in een specifieke afstand, voor een succesvolle registratie.

De SI-Card is voorzien voor snelle inschrijvingen bij een evenement. Het elimineert de noodzaak voor een centrale data base en het beschermt de privacy van de loper. De SPORTident Card bewaart tussentijden en de code nummers van de controlepunten.

-> Hoe het SPORTident systeem werkt

-> Meer over het AIR+ systeem

Voordelen voor jou als organisatorSPORTident - Uw betrouwbare partner voor de oriëntatiesport sinds meer dan 20 jaar, in meer dan 60 landen.

Voorbereiding

Iedere oriëntatieloper dient uitgerust te zijn met een klassieke SI-Card voor directe punching of met een SPORTident Actieve Card (SIAC) voor contactloze timing. In tegenstelling tot de klassieke Card moet de SIAC aangezet worden voor de start van de wedstrijd.

De SI-stations moeten kort voor het gebruik gesynchroniseerd worden. Om het gebruik van de AIR+ opstelling te tonen aan de deelnemers is het aangeraden om een test omloop te voorzien met enkele controlepunten in de buurt of in het competitiecentrum. Zo kunnen de atleten testen en de feedback signalen zien en horen van de SIAC terwijl ze aan verschillende snelheden lopen.


Wedstrijdverloop

De standaard SPORTident procedure CLEAR-CHECK-START-CONTROL(S)-FINISH blijft, bij om het even welk systeem gebruikt wordt. Tijdens de race worden de ‘split’ tijden en de controlepostnummers geregistreerd op de card. Een succesvolle opname van de controleposten wordt weergegeven door een akoestisch signaal en een lampje dat met tussenpozen brandt, dit wordt gegenereerd door de controleposten. Met het klassieke punching systeem is het enkel de SI-Card 11 die als feedback bijkomend een knipperend lichtje laat zien. Bij het gebruik van de AIR+ configuratie geeft de SIAC zowel een lichtje als een signaal als feedback bijkomend aan de feedback van het SI-station. Wanneer je de aankomst passeert wordt de SIAC geactiveerd. Zonder de aankomst te passeren en te registreren deactiveert de SIAC zichzelf 20 uur na ontvangst van het laatste gegevens.


Maken van de uitslag

Na de aankomst moet de wedstrijddata van de deelnemer zijn SI-Card uitgelezen worden op een computer voor evaluatie. De uitlezing is mogelijk op elk tijdstip en hangt niet af van de activatie van de SI-Card. Bijkomend kan de data uitgelezen worden en doorgegeven via radio. Voor deze online publicatie van tussentijden en aankomsttijden kan het SI-station bijkomend voorzien worden van een GSM modem.